Pasąmoninių įsitikinimų testavimas raumens testu

Vienas iš koučingo etapų (po savistabos ir hipotezių formulavimo) yra pasąmoninių įsitikinimų testavimas. Jo metu mes patikriname iškeltas hipotezes. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad mus suerzina kritika ir iš to padarėme prielaidą, kad pas mus galimai yra pasąmoninė programa “mane erzina kritika”. Siekiant įsitikinti, kad tokia programa tikrai tūno mūsų pasąmonėje, testuojame ją su raumens testu.

Raumens testo teko matyti naudojamus keturis būdus. Čia paminėsiu du. Vieną testą rinksimės tada, kuomet testuosime save (“Nendrės” testas), o kitą (pirštų testą) – kuomet testuosime kitą žmogų. Pirštų testas yra patikimesnis ir greitesnis, todėl, jei esate ne vienas, geriau rinktis jį. “Nendrės” testą rinksitės tada, jei norėsite testuoti save be kitų pagalbos.

Žemiau esančiame video įraše demonstruoju, kaip tikrinti programas abiem testais.

SVARBU ŽINOTI:

 1. Būtina gauti testuojamojo sutikimą tikrinti jo pasąmoninius įsitikinimus;
 2. Testuojamasis žmogus turi būti užsimerkęs. Jei tikrinate savo įsitikinimus, tuomet irgi tai darote užsimerkę. Užsimerkus iš “sąmonės kanalo” persijungiame į “pasąmonės kanalą”.
 3. Testuojamus teiginius formuluojame be priešdėlio “ne”. Sakome “aš bijau vorų”, o ne “aš nebijau vorų”. Vietoje “aš esu nemylimas”, sakome “aš esu mylimas”.

“Nendrės” testas

 • Atsistojame tiesiai, šiek tiek sulenkę kojas per kelius, atsipalaidavę;
 • Užsimerkiame.
 • Garsiai tariame “TAIP” ir iš pėdų palinkstame į priekį. Tokiu būdu nurodome pasąmonei, kaip atsakyti teigiamai.
 • Garsiai tariame “NE” ir palinkstame atgal. Nurodome pasąmonei, kaip atsakyti neigiamai.
 • Tada “kalibruojame” testą su teiginiais, kuriais neabejojame. Pvz. tariame garsiai “aš esu žmogus” ir jau nesvyrame patys, bet ramiai stovime ir laukiame kol pasąmonė duos atsakymą paversdama mus į priekį ar atgal. Tada tęsiame “aš esu voverė”, “aš esu moteris”, “aš esu vyras”, “aš esu namie”, “aš esu mieste” ir t.t. Mes žinome, atsakymą į šiuos klausimus, todėl tikriname, ar testas visais atvejais veikia gerai.
 • Patikrinę su 4-6 kontroliniais klausimais, įsitikinome, kad testas veikia gerai ir tada jau galime tikrinti mums rūpimas programas. Garsiai tariame pvz. “aš pasitikiu savimi” ir laukiame kol mūsų pasąmonė duos impulsą raumenims, kaip atsakyti – teigiamai ar neigiamai. Tęsiame su kiek norime klausimų/teiginių.
 • Jei tikriname daug programų, tai kas 4-8 programas, vis patikrinkime ar “nenusimušė” testas ir vis dar rodo teisingai. Patikriname tokiu pačiu būdu, kaip ir “kalibruodami” – sakome tuos teiginius, kurių pasąmoniniais vertinimais neabejojame. Jei testas “nusimušė”, vėl “kalibruojame” ir iš naujo pertikrinam paskutines tikrintas programas.
 • Jei testas niekaip neveikia, bandykite pirštų testą su kitu žmogumi.

Pirštų testas

 • Su testuojamuoju atsisėdame patogiai vienas prieš kitą”.
 • Testuojamasis ištiesia mums delną su sukabintais nykščiu ir rodomuoju pirštu, kaip rodant ženklą “OK”.
 • Viena ranka imame testuojamojo nykštį, o kita – rodomąjį pirštą.
 • Paklausiame testuojamojo, ar galima patikrinti jo pasąmonės programas.
 • Jei atsakymas teigiamas, tuomet galime tęsti.
 • Paprašome testuojamojo užsimerkti.
 • Liepiame testuojamajam žmogui garsiai pakartoti paskui mus “TAIP” ir patraukiame į šonus jo pirštus, tarsi norėdami atkabinti vieną nuo kito. Jie turėtų būti stipriai suspausti.
 • Liepiame testuojamajam žmogui garsiai pakartoti paskui mus “NE” ir patraukiame į šonus jo pirštus, tarsi norėdami atkabinti vieną nuo kito. Jie turėtų būti silpnai suspausti ir atsiverti. Jei neatsiveria, tai testuojamasis per stipriai laiko suspaudęs. Galima paprašyti neperspausti arba vietoje rodomojo piršto, nykštį sukabinti su didžiuoju pirštu, bevardžiu ar, galiausiai, su mažuoju pirštu. Bandote, kol testas suveiks.
 • Kai “TAIP” ir “NE” suveikė, kalibruojame testą su “aš esu vyras/moteris”, “aš esu mieste/kaime” ir pan.
 • Patikrinę su 4-6 kontroliniais klausimais, įsitikinome, kad testas veikia gerai ir tada jau galime tikrinti mums rūpimas programas. Garsiai tariame pvz. “aš pasitikiu savimi” ir laukiame kol mūsų pasąmonė duos impulsą raumenims, kaip atsakyti – teigiamai ar neigiamai. Tęsiame su kiek norime klausimų/teiginių.
 • Jei tikriname daug programų, tai kas 4-8 programas, vis patikrinkime ar “nenusimušė” testas ir vis dar rodo teisingai. Patikriname tokiu pačiu būdu, kaip ir “kalibruodami” – sakome tuos teiginius, kurių pasąmoniniais vertinimais neabejojame. Jei testas “nusimušė”, vėl “kalibruojame” ir iš naujo pertikrinam paskutines tikrintas programas.
 • Jei testas niekaip neveikia, duokite testuojamajam pabandyti “Nendrės” testą.

Atradus įsitikinimus, galima juos transformuoti. Šiuo klausimus galiu jums padėti. Kreipkitės į mane dėl susitikimo.

Vėliau, kai pamatysite, kaip stipriai tai keičia jūsų gyvenimą, galbūt panorėsite ir patys išmokti transformuoti savo bei kitų programas. Galėsiu jums parekomenduoti seminarą.