Kuriamas vadovų ir verslininkų vidinio augimo klubas

Inicijavau vadovų ir verslininkų vidinio augimo klubą. Ji pradeda gyvuoti kaip Facebook grupė. Kviečiu jungtis!

Kristalizuojasi ir po truputį į dienos šviesą lįs klubo veiklos, planai, sumanymai. Veiklų numatyta daug:
– beveik periodiniai klubo susitikimai
– sertifikuoti tobulėjimo seminarai
– autoriniai tobulėjimo seminarai
– kelionės su sertifikuotais ir autoriniais seminarais
– kelionės su seminarais (3-4 žmonės grupėje)
– kelionės su transformacine programa verslininkams ir vadovams (2 žmonės grupelėje)
– kelionės su transformacijomis (3-4 žmonės grupėje)
– individualios transformacinės programos verslininkams ir vadovams
– individualios transformacinės sesijos


Pirmasis klubo susitikimas vyks rugsėjo 24 d. 18 val. Vilniuje.
Programoje: susipažinimas, metodikos pristatymas, praktinis transformacinis pratimas, vakaronė.
Vakaro tema: pasąmonės įtaka klientų pritraukimui.

Kviečiu dalyvauti.